Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Η ισχαιμία


Η ισχαιμία ορίζεται ως η μερική ή πλήρης διακοπή παροχής αίματος συνήθως λόγω κάποιας αγγειακής βλάβης με αποτέλεσμα την ιστική αλλοίωση,νέκρωση του ιστού όπως μπορεί να συμβεί στη παραφίμωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: