Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Αίματωση πέους και βαλάνου.

Οι δύο σηραγγώδεις αρτηρίες αιματώνουν τα σηραγγώδη σώματα, οι ραχιαίες αρτηρίες το δέρμα, τους υποδόριους ιστούς και τη βάλανο και οι βολβοουρηθραίες αρτηρίες το σπογγιώδες σώμα της ουρήθρας.
Η φλεβική αποχέτευση της βαλάνου γίνεται από την εν τω βάθει ραχιαία φλέβα, από τη φλέβα του σπογγιώδους σώματος της ουρήθρας από τις κυκλοτερείς, τις βολβικές και από τις ουρηθριαίες φλέβες, ενώ η φλεβική αποχέτευση των σηραγγωδών σωμάτων είναι πιο περίπλοκη. 
Η φλεβική αποχέτευση της βαλάνου γίνεται από την εν τω βάθει ραχιαία φλέβα, από τη φλέβα του σπογγιώδους σώματος της ουρήθρας από τις κυκλοτερείς, τις βολβικές και από τις ουρηθριαίες φλέβες, ενώ των σηραγγωδών σωμάτων είναι πιο περίπλοκη . 
Συγκεκριμένα το μέσο και πρόσθιο τμήμα κάθε σηραγγώδους σώματος, αποχετεύεται από την εν τω βάθει ραχιαία φλέβα προς το προπροστατικό πλέγμα, ενώ το οπίσθιο τμήμα από τις σηραγγώδεις και τις σκελιαίες(crural) φλέβες προς το προπροστατικό πλέγμα και τις έσω αιδϊοικές φλέβες. 
Η αποχέτευση της βαλάνου γίνεται από μικρότερες και μεγαλύτερες φλέβες, που επικοινωνούν με τις ραχιαίες φλέβες. 
   

Απεικόνιση του φλεβικού δικτύου του πέους.

Επιστροφή στην Ανατομία πέους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: