Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση

Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση  Επισκόπηση

Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ιατρική κατάσταση στην οποία ένας άνδρας δεν είναι σε θέση να εκσπερματίση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα γι’ αυτό.
Η εκσπερμάτιση είναι μια ακούσια αντίδραση (αντανακλαστική) στην σεξουαλική διέγερση.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πέος, που αποτελεί το ανδρικό σεξουαλικό όργανο, γίνεται σκληρό και άκαμπτο πριν από την εκσπερμάτιση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: