Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση

Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση  Επισκόπηση

Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ιατρική κατάσταση στην οποία ένας άνδρας δεν είναι σε θέση να εκσπερματίση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα γι’ αυτό.
Η εκσπερμάτιση είναι μια ακούσια αντίδραση (αντανακλαστική) στην σεξουαλική διέγερση.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πέος, που αποτελεί το ανδρικό σεξουαλικό όργανο, γίνεται σκληρό και άκαμπτο πριν από την εκσπερμάτιση.