Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Πιθανές επιπλοκές μετά την περιτομή

Μία επιπλοκή μετά την περιτομή μπορεί να είναι το αιμάτωμα.Γι' αυτόν το λόγο μετά την επέμβαση θα πρέπει να τοποθετείται ένας ελαστικός επίδεσμος για 1 με 2 ημέρες έτσι ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες του αιματώματος.Πέραν της χειρουργικής αποκατάστασης ,αιμάτωμα θα μπορούσε να παρουσιασθεί λόγω των στύσεων που γίνονται σε μία χειρουργημένη περιοχή ή κάποιες φορές λόγω του γεγονότος αυτού μπορεί να φύγει ο επίδεσμος κι έτσι να παρουσιασθεί το αιμάτωμα.Κάποιες άλλες επιπλοκές ουσιαστικά δεν υπάρχουν.Η αντιμετώπιση του αιματώματος μπορεί να είναι συντηρητική ή παρεμβατική με σκοπό την παροχέτευση του αιματώματος και αποκατάσταση του τραύματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: