Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Στένωση δακτυλίου της πόσθης

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ομοιάζουν με την κλασσική φίμωση όπως βλέπετε στις δύο αυτές εικόνες αλλά υπάρχει στένωση σε κάποιο επίπεδο της πόσθης.Υπάρχει δηλαδή ένας στενωμένος δακτύλιος ινωτικός ,άκαμπτος ο οποίος "σφίγγει" και καθιστά δύσκολη την ολίσθηση της ακροποσθίας προς τα κάτω αλλά καθώς και την επαναφορά της.
Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δύο τρόποι αποκατάστασης.

Κατά τον πρώτο προβαίνουμε σε τομή στη στενωμένη περιοχή και συρράπτουμε όπως παρουσιάζεται στο σχήμα,ενώ μπορεί να αφαιρεθεί  και ο χαλινός του πέους.Ο δεύτερος τρόπος ουσιαστικά αφορά την περιτομή ,μπορούμε δηλαδή να απελευθερώσουμε την περιοχή προβαίνοντας στην αφαίρεση της ακροποσθίας.